"Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder."Büyük önderimiz Atatürk'ün de belirttiği üzere ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesine çıkması, laik ve demokratik şekilde cumhuriyetimizin gelişmesi, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve sosyal devlet ve hukuk devleti ilkelerinin tam manasıyla hayata geçirilmesi ancak eğitimle mümkündür. Eğitimi geliştirmeye katkı sağlamak devletin olduğu kadar bireylerin de milli bir görevdir.

Alanya'da bulunan dernekler vasıtasıyla öğrencilere ve işletmelerimizde çalışan stajyer öğrencilere burslar verdiğimizde onlardaki azmi, mutluluğu ve başarıyı görmek beni de heyecanlandırıyor ve çok mutlu ediyordu.

Buradan yola çıkarak ailem ve yakın çevrem ile biz de Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, başta eğitim faaliyetleri olmak üzere ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak amacıyla 2019 yılında merkezi Alanya olan Dizdaroğlu Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'nı kurduk.

Vakıf olarak "her işi değil, bir işi en iyi şekilde yapan, nitelikli bireylere" ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. Bu uğurda burs verme ve iş imkanı sağlama gibi faaliyetlerde bulunarak geleceği parlak ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi destekliyor, öğrencilerimizin meslek sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz.

Başta meslek yüksekokulları olmak üzere eğitim kurumlarıyla; bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla eğitim üzerine ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Eğitimin yanı sıra sağlığa ve spora da önem vermekte, kültürümüzü koruyacak ve geliştirecek faaliyetlerde de bulunmaktayız.

Önemli olanın vakıf kurmak değil, vakfı geliştirerek gelecek nesillere taşıyabilmek olduğunun bilincindeyim. Sizlerin de katkılarıyla vakfımızı daha da ileriye taşıyacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.


Yönetim Kurulu Başkanı
Ali DİZDAROĞLU