VİZYONUMUZ

Çağın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan ve yeteneklerini geliştirebilen bireylerden oluşan bir toplum düşlüyoruz.

MİSYONUMUZ

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına ihtiyaç sahibi çocuklarımıza eğitim hayatları boyunca gerekli desteği sağlamak, onları beceri ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek, vatan ve millet sevgisine sahip, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, aklın ve bilimin ışığında ilerleyen, geleceğe yön verecek nesiller yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

• Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı
• Vatan ve millet sevgisine sahip
• Hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyen
• Çağdaş ve evrensel kültür değerleriyle donanmış
• İnsan haklarına saygılı, barış yanlısı, kırıcı değil yapıcı
• Çoğulcu bir toplumda yaşamasını bilen
• Kendisiyle ve yaşadığı toplumla barışık
• Bilimsel düşünen, sorgulayıcı ve araştırmacı
• Girişimci, dinamik, üretken, öğrenmeyi seven, sorumluluk sahibi ve kendini sürekli geliştiren
• Zamanını doğru ve verimli kullanabilen
• Sorunlara çözümler bulmayı hedefleyen, çok yönlü
• Katılımcı, demokratik yaşamı özümsemiş ve uyumlu
• Emeğe saygılı
• Çevreyi koruma konusunda duyarlı
• Sanatsal beğeni ve estetik anlayışına sahip gençlerin yetişmesini amaçlıyoruz ve bunun için çalışıyoruz.